sphynx loves local brands

3 Cam Kết Của Sphynx Với Local Brands

Chất lượng

Sphynx là công ty đầu tiên tập trung vào chất lượng sản phẩm dành cho các Local Brand Việt Nam.

Thời gian

Tại Sphynx, với hơn 50 công nhân viên liên tục làm việc, Sphynx đáp ứng được thời gian đặt hàng với mọi số lượng.

Giá thành

Sphynx không sản xuất hàng giá rẻ, chúng tôi có giá phù hợp với chất lượng, tối ưu lợi nhuận cho Local Brands.